Άρθρο στο περιοδικό Περί Χημείας – “Πρότυπο Διατροφοφαρμακευτικό Σκεύασμα (PLP10) για την Θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης.”

Our research work was presented during the 6th International Conference on Drug Discovery & Therapy - "SYSTEMS MEDICINE, APPLYING SYSTEMS BIOLOGY APPROACHES FOR MULTIPLE SCLEROSIS TREATMENT BY THE USE OF SPECIFIC STRUCTURED

Research publication on ICNP2013 – “A novel oral medical nutrition formula (PLP10) for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomized, double-blind, placebo-controlled proof-of-concept clinical trial”

Press release regarding the Palupa Research project disseminated to Mass media

PLP10 formula registration on the World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform

Citation on an article published on PNAs - "γ-Tocopherol traps mutagenic electrophiles such as NOx and complements α-tocopherol: Physiological implications"

PLP10 Publication featured on SciCombinator - "A novel oral nutraceutical formula of omega-3 and omega-6 fatty acids with vitamins (PLP10) in relapsing remitting multiple sclerosis: a randomised, double-blind, placebo-controlled proof-of-concept clinical trial"